linksaf Jan van Goyenstraat,
rechtsaf voetpad,
rechtsaf Jan Tooropstraat,
linksaf voor bibliotheek,
oversteken naar Wethouder Van Heldenstraat,
rechtsdoor Nassaustraat,
rechtsaf Oranjelaan,
rechtsaf Emmastraat,
linksaf Marijkestraat,
rechtsaf Julianastraat,
linksaf Margrietstraat,
rechtsaf Bernhardstraat,
linksaf Koninginneweg,
rechtsaf Grote Stern,
oversteken,
rechtsaf Boulevard,
bij de radarpost oversteken en 2x links aanhouden,
Eikenlaan oversteken,
linksaf Essendaal,
rechtdoor Iependaal,
rechtdoor Meiendaal,
Laan van Nieuw-Blankenburg oversteken,
na huisnummer 378 rechtsaf,
linksaf Langeplaat
voor de flat langs ri. oude “basketbalveldje”,
rechtsaf ri. Tienmorgenseweg,
Tienmorgenseweg oversteken,
rechts voetpad volgens voor flat langs ri. Argos
linksaf voor de Argos ri Lekstraat,
rechtsaf ri. Laan van Nieuw-Blankenburg,
linksaf Laan van Nieuw-Blankenburg,
rechtsaf Jan van Goyenstraat.